Hjälpsidor...

Vuxenutbildning i Upplands Väsby kommun

Registrering av bransch
Grundläggande på distans ska ha bransch distans och grundläggande i klassrum ska ha bransch grundläggande.

Registrering av ekonomimärke 2
Kom ihåg att registrera ekonomimärke 2 på kurspaket och grupper. 

Distanselever - SFI
För distanselever ska det anges omfattning i procent på flik 6 vid Studerandeadministration. Denna rapportering av distanselever är ett nytt krav från SCB.

SFI - Närvarorapportering
Det är mycket viktigt att ni registrerar erbjudna timmar och frånvaro samt klarmarkerar månaderna för varje kursgrupp. Kontrollera att alla månader är klarmarkerade.
Hanteringen är kopplad till både ekonomin samt SCB-rapporteringen.


Använd rätt status vid avbrott och ej påbörjade studier
"Avbrott" används när avbrottsdatumet är mellan start- och slutdatum på kursen.
"Ej påbörjat" används om kursen inte har påbörjats. Registrera då kursens
startdatum i alla tre datumfälten.

Kom ihåg att:
- Koppla bransch till grupper.
- Registrera ekonomimärke 2 på kurspaket och grupper.


VIKTIG INFORMATION OM BETYGSKATALOGER OCH FRYSNINGAR!
Inför frysningar så måste ni gå igenom era elever och registrera "EJ påbörjat" och "avbrott". Detta för att slippa krediteringar. 

Slutfrysning hösten 2018, 24 januari 2019. Klar
Vid slutfrysningen ska betygen vara låsta och betygskatalogerna godkända i Alvis.

Frysningsschema våren 2019, preliminära tider.

Frysning 18 februari Klar
Frysning 20 mars Klar
Frysning 23 april Klar
Frysning 21 maj Klar
Frysning 20 juni Klar
Slutfrysning 12 augusti
Vid slutfrysningen ska betygen vara låsta och betygskatalogerna godkända i Alvis.

För kontakt med oss maila vuxenutbildningen@upplandsvasby.se

 

Nyheter

Bifoga dina tidigare betyg i din webbansökan!
2018-12-06
Kontrollera att ALLA dina tidigare betyg finns under "Ansökningar".

Behöver du hjälp med att skanna in dina betyg/dokument till "Ansökningar" kan du vända dig till Receptionen på Anton Tamms väg 1 under Dropin-tiderna som du hittar på www.upplandsvasby.se/vux

OBS! Att bilagor/dokument (betyg, utlåtanden mm) som du bifogat dina ansökningar rensas med tiden bort från den här databasen.

Glömt Lösenord!

Har du glömt ditt lösenord klicka här
Vuxenutbildningen, Anton Tamms väg 1, 19434 Upplands Väsby, Tel. 08-590 970 00
Alvis från Gotit Alvis från Gotit