Hjälpsidor...

Vuxenutbildning i Upplands Väsby kommun

CSN förändring från 10 juni 2017
Från den 10 juni kräver CSN ett aktivt intygande från skolan att eleven påbörjat sina studier. En ny funktion finns i Alvis, se nytt versionsdokument.

Nytt ekonomimärke 2
Grundläggande kurser kan från hösten 2017 läsas både i klassrum och på distans. Nytt ekonomimärke 2 blir GRK för klassrum och GRD för distans.

Distanselever - SFI
För distanselever ska det anges omfattning i procent på flik 6 vid Studerandeadministration. Denna rapportering av distanselever är ett nytt krav från SCB.

SFI - Närvarorapportering
Det är mycket viktigt att ni registrerar erbjudna timmar och frånvaro samt klarmarkerar månaderna för varje kursgrupp. Kontrollera att alla månader är klarmarkerade.
Hanteringen är kopplad till både ekonomin samt SCB-rapporteringen.


Påminnelse - använd rätt status
"Avbrott" används när avbrottsdatumet är mellan start- och slutdatum på kursen.
"Ej påbörjat" används om kursen inte har påbörjats. Registrera då kursens
startdatum i alla tre datumfält.

VIKTIG INFORMATION OM BETYGSKATALOGER OCH FRYSNINGAR!
Inför frysningar så måste ni gå igenom era elever noga och registrera "EJ påbörjat" och "avbrott". Detta för att slippa krediteringar.

Frysningsschema hösten 2017, preliminära tider.

1 augusti - 30 september - Frysning 18 september Klar
1 oktober - 31 oktober - Frysning 20 oktober Klar
1 november - 30 november - Frysning 20 november
1 december  31 december - Frysning 18 december
1 januari - 31 januari - Frysning 8 januari 2018
Slutfrysning sker preliminärt 19 januari 2018.

Kom ihåg att:
-Koppla bransch till grupper.
-Registrera ekonomimärke 2 på kurspaket och grupper.

För kontakt med oss maila vuxenutbildningen@upplandsvasby.se

 

Nyheter

Bifoga dina tidigare betyg i din webbansökan!
2017-10-31
Kontrollera att ALLA dina tidigare betyg finns under "Ansökningar".

Behöver du hjälp med att skanna in dina betyg/dokument till "Ansökningar" kan du vända dig till Receptionen på Anton Tamms väg 1 under Dropin-tiderna som du hittar på www.upplandsvasby.se/vux

OBS! Att bilagor/dokument (betyg, utlåtanden mm) som du bifogat dina ansökningar rensas med tiden bort från den här databasen.

Glömt Lösenord!

Har du glömt ditt lösenord klicka här
Vuxenutbildningen, Anton Tamms väg 1, 19434 Upplands Väsby, Tel. 08-590 970 00
Alvis från Gotit Alvis från Gotit