FAQ - Frågor och svar

Vem kan studera på gymnasial nivå på Vuxenutbildningen?

Du som saknar slutbetyg/gymnasieexamen från gymnasieskola får påbörja studier på från och med andra kalenderhalvåret det år du fyller 20 år.

För att vara behörig till kurser inom Vuxenutbildningen ska du dels sakna de kunskaper kursen ska ge och dels ha förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen. Detta innebär att du inte får läsa kurser där du har godkända betyg och att du måste ha tillräckliga förkunskaper.

Du ska vara folkbokförd i Upplands Väsby kommun eller ha din hemkommuns godkännande.


Är det säkert att jag får en plats?

Enligt beslut i Utbildningsnämnden 2014-02-26 (UBN/2014:2)
Du får en plats om du:


Saknar fullständig utbildning på grundskole- eller gymnasienivå, om du inte redan har betyg i motsvarande kurs.

Saknar betyg i kurser som krävs för grundläggande behörighet till högre utbildning (högskola/yrkeshögskola).

Behöver läsa kurser som krävs för vidare studier/särskild behörighet för högre utbildning (högskola/yrkeshögskola). Det är därför väldigt viktigt att du anger vilken typ av utbildning som du avser att studera.


Här får du svar på de vanligaste frågorna.

Alvis logo Alvis från Gotit